Jaarthema

Ieder jaar aan het begin van de zomervakantie, tijdens Formacion, lanceert Ichtus Vlaanderen het jaarthema voor het aankomend academiejaar. Dit thema komt tot stand na overleg tussen stafwerkers en studenten waarbij wordt nagedacht over onderwerpen die momenteel leven in de maatschappij en onder studenten. Jaarlijks worden de activiteiten en het aanbod van Ichtus Vlaanderen vormgegeven rondom het gekozen thema. Daarnaast is het jaarthema ook voor de lokale groepen een handvat om hun planning op te maken.

Voor dit academiejaar (2018-2019) werd gekozen voor de titel “Herstel!”.  We leven in een gebroken wereld. Overal rondom ons zien we kapotte relaties, lijden, zonde, verderf… Het komende jaar willen we samen met de studenten eerlijk kijken naar gebrokenheid in en rondom ons. We willen samen hopen op herstel en nadenken hoe wij -in ons studieveld, op kot, in onze (studenten)stad- mee kunnen bouwen aan Gods plan om alles nieuw te maken en de wereld weer met Hem te verzoenen.

Binnen onze werking zullen we de aandacht vestigen op vier verschillende relaties die nood hebben aan herstel:

1. De relaties tussen de mensheid en God

2. De relatie van de mens met zichzelf

3. De relatie van de mensheid met de natuur

4. De relatie van mensen onderling